Sunday, November 3, 2013

Yokohama DeNA Baystars Pitcher Deliveries

By almost every simple metric, the Yokohama DeNA Baystars had the worst pitching staff in the Central League. This is why, despite having the best offense in the league by runs scored, the Baystars finished 15 games under .500. They still weren't without some good pitching performances, such as Jorge Sosa's dominance in relief, Shugo Fujii's weird year (leading the team's starters in ERA despite just 3 more strikeouts than walks), and another year of Daisuke Miura. I wrote about a scouting report on Miura here, so his delivery is not including in the GIFs below.

Shugo Fujii

Shun Yamaguchi

Hiroshi Kobayashi

Teruaki Yoshikawa

Futoshi Kobayashi


 Shoichi Ino


Shigeru Kaga

Kazuki Mishima


Hitoshi Fujie

Kota Suda

 Kisho Kagami


 Kentaro Takasaki
Masanori Hayashi

Yujo Kitagata

Kazumasa Kikuchi

 Takayuki Shinohara


 Shigeki Ushida

Yasushi Kamiuchi

Shinji Ohara

Tateki Abe

Kenji Tsuchiya

Kenjiro Tanaka

Takayuki Makka

Taketora Anzai

Takehiro Fukuda


 Jorge Sosa

Yota Kosugi


 Tim Corcoran

Atori Ota

Shoma Sato

Enyelbert Soto

Kai-Wen Cheng

Shuichiro Osada


Yuki Kuniyoshi


 I-Cheng Wang


 Takuro Ito


 Kosuke Tomita

No comments:

Post a Comment